De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (2023)

Wanneer u een project maakt, wordt een standaardbasiskalender gebruikt voor het plannen van werk. Dit kan een gewone werkweek zijn, maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00, of een andere indeling die beter past bij de werkzaamheden van uw organisatie.

Als uw project werktijden bevat die buiten de standaarduren vallen, kunt u het volgende doen:

 • De werktijden voor de projectkalender aanpassen aan uw behoeften.

  OF

 • Een andere basiskalender instellen (bijvoorbeeld 24 uur of nachtdienst).

De werktijden voor het project aanpassen

Als de gewone werkplanning van uw project niet overeenkomt met een van de beschikbare basiskalenders, kunt u de werkdagen en -tijden voor het project wijzigen, zodat het werk op de juiste manier wordt gepland.

Tip: Hebben andere projecten een soortgelijke planning? Bespaar uw collega's tijd door van uw projectplanning een nieuwe basiskalender te maken.

 1. Klik op Project > Eigenschappen > Werktijd wijzigen.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (1)

  Opmerking: Gebruikt Project 2007 ? Klik op Extra > Werktijd wijzigen.

 2. Zorg ervoor dat de kalender die is gemarkeerd als (projectkalender), is geselecteerd in de lijst Als kalender, klik op het tabblad Werkweken en klik vervolgens op Details.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (2)

  Opmerking:Gebruik het tabblad Uitzonderingen om feestdagen aan uw planning toe te voegen.

 3. Selecteer de dag of dagen waarvoor u de werktijden wilt wijzigen en kies vervolgens of dit werktijd of vrije tijd moet zijn.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (3)

 4. Als u de optie Dag(en) op deze specifieke werktijden instellen kiest, gebruikt u de kolommen Van en Tot om de werktijden voor de geselecteerde dagen in te stellen.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (4)

 5. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Werktijd wijzigen en klik vervolgens opnieuw op OK.

Tip: Veranderen midden in een project de werkdagen of -tijden? Voordat u op Details klikt, geef elke periode een naam op het tabblad Werkweken en voegt u Begin- en Einddatums toe. Selecteer de eerste periode om Details in te stellen en herhaal het proces voor de volgende periode.

De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (5)

Een andere basiskalender gebruiken voor projectplanning

Als er al een andere basiskalender is die overeenkomt met de gewenste werkplanning voor uw project, kunt u de basiskalender eenvoudig wijzigen in het dialoogvenster Projectgegevens. Project bevat standaard een paar andere basiskalenders en mogelijk heeft een beheerder in uw organisatie andere basiskalenders toegevoegd voor overige veelgebruikte planningen.

 1. Klik op Project > Eigenschappen > Projectgegevens.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (6)

  Opmerking: Gebruikt Project 2007 ? Klik op Project > Projectgegevens.

 2. Kies in de lijst Agenda de kalender die u wilt gebruiken voor het plannen van werk en klik vervolgens op OK.

  De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen (7)

  Naast deze projectkalender kunnen taken en resources ook hun eigen agenda's gebruiken. Meer informatie.

Wat kan ik nog meer doen met kalenders?

In Project kunt u uw planning nauwkeurig afstemmen met behulp van meerdere kalenders. Als u begrijpt hoe ze allemaal samenwerken, kunt u gemakkelijker plannen hoe de datums van uw project elkaar zullen beïnvloeden. Hieronder vindt u nog andere handige artikelen om een beter beeld te krijgen van de werkdagen en vrije dagen in uw organisatie.

PROJECTEN
Een nieuwe basiskalender maken
Een feestdag toevoegen aan de projectkalender

TAKEN
Een kalender maken voor een taak

RESOURCES
Een unieke planning instellen voor een bepaalde resource
De vakantiedagen van een resource toevoegen
De beschikbaarheid van resources wijzigen zonder een kalender te gebruiken

Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Wanneer u met kalenders in Project Professional werkt, zijn er enkele verschillende dingen die u kunt doen om nauwkeurig rekening te houden met de werktijd en de werktijd in uw organisatie. In de volgende secties vindt u voorbeelden van elk type wijziging en ziet u de stappen die u moet volgen om elke wijziging aan te brengen.

Opmerking: Bij de stappen in dit artikel wordt ervan uitgenomen dat u al een agenda maakt of bewerkt. Zie Een nieuwe ondernemingskalender maken of een bestaande agenda kopiëren voor meer informatie over het maken van een agenda.

Wat wilt u doen?

 • Een werkdag veranderen in een werkdag zonder werk

 • Een niet-werkende dag veranderen in een werkdag

 • De werktijden voor een werkdag wijzigen

 • De werktijden voor elke dag van een werkweek wijzigen

Een werkdag veranderen in een werkdag zonder werk

Af en toe moet u een werkdag veranderen in een werkdag zonder werk. Als uw organisatie bijvoorbeeld bepaalde dagen als feestdagen bekijkt, kunt u van die feestdagen geen werkdagen maken. In Project Server wordt geen werk gepland op dagen zonder werk.

Een werkdag wijzigen in een werkdag zonder werk:

 1. Klik op de datum in de agenda die u wilt omzetten in een werkdag zonder werk.

 2. Typ op het tabblad Uitzonderingen een naam voor de werkdag zonder werk in de kolom Naam. De kolommen Begindatumen Einddatum worden automatisch gevuld met de datum waarop u in stap 1 hebt geklikt.

Opmerking: Hoewel u meerdere uitzonderingen kunt maken die een bepaalde dag bevatten, is alleen de uitzondering op het laagste niveau van toepassing op die dag. U kunt bijvoorbeeld een uitzondering maken die de standaardwerktijden voor een maand wijzigt en een andere uitzondering die een bepaalde dag binnen die maand als een werkdag aanroept. Omdat de uitzondering één dag een uitzondering op een lager niveau is dan de uitzondering op een maand, wordt de uitzondering op een dag zonder werk toegepast op die dag. Het is niet mogelijk om meerdere uitzonderingen op één dag op dezelfde dag te maken.

Een niet-werkende dag veranderen in een werkdag

Het kan soms zijn dat uw organisatie moet werken aan wat anders een werkdag zonder werk zou zijn. Stel dat uw organisatie elk jaar deelneemt aan een congres die in een weekend plaatsvindt. U kunt weekenddagen van de conventie converteren naar werkdagen, zodat Project Server weet werk op die dagen te plannen.

Een werkdag zonder werk veranderen in een werkdag:

 1. Klik op de datum in de agenda die u wilt veranderen in een werkdag zonder werk.

 2. Typ op het tabblad Uitzonderingen een naam voor de werkdag in de kolom Naam en druk op Enter.

Opmerking: Hoewel u meerdere uitzonderingen kunt maken die een bepaalde dag bevatten, is alleen de uitzondering op het laagste niveau van toepassing op die dag. U kunt bijvoorbeeld een uitzondering maken die de standaardwerktijden voor een maand wijzigt en een andere uitzondering die een bepaalde dag binnen die maand als een werkdag aanroept. Omdat de uitzondering één dag een uitzondering op een lager niveau is dan de uitzondering op een maand, wordt de uitzondering op een dag zonder werk toegepast op die dag. Het is niet mogelijk om meerdere uitzonderingen op één dag op dezelfde dag te maken.

 1. Klik op de rij die u hebt toegevoegd voor de werkdag en klik vervolgens op Details.

 2. Klik in de sectie Werktijden instellen voor deze uitzonderingen op Werktijden en stel de werktijden voor die dag in door de tijden in de kolommen Van en Tot aan te passen.

 3. Als uw organisatie deze werktijden regelmatig bekijkt (bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per jaar), kiest u onder Terugkeerpatroon of deze tijden dagelijks,wekelijks,maandelijks of jaarlijks moeten terugkeren en stelt u de volgende opties in:

  • Dagelijks Stel de frequentie voor deze werktijden in. Bijvoorbeeld elke 10 dagen.

   Tip: Als de uitzondering op een werkdag zeer vaak wordt weergegeven, is het misschien gemakkelijker om de standaardagendaopties onder Planning te wijzigen in het dialoogvenster Projectopties in Project Professional. Alle agenda's beginnen met deze standaarddagen en -tijden. Het is mogelijk gemakkelijker om de standaardagenda-opties te wijzigen dan uitzonderingen in te stellen die vaak voorkomen.

  • Wekelijks Geef op hoe vaak u de werktijden wilt laten terugkeren en op welke dag van de week u deze wilt laten terugkeren. Bijvoorbeeld om de twee weken op zaterdag.

  • Maandelijks Kies welke dag van de maand en met welke maandelijkse frequentie u de werktijden wilt laten terugkeren. Bijvoorbeeld dag 15 van elke derde maand of de derde zaterdag van elke zesde maand.

  • Jaarlijks Kies op welke dag van het jaar u de werktijden wilt laten terugkeren. Bijvoorbeeld 21 augustus of de derde zaterdag van juli.

 4. Geef in de sectie Bereik van terugkeerpatroon de periode op waarop u het terugkeerpatroon wilt laten plaatsvinden, indien van toepassing.

  • Start Kies de datum waarop het terugkeerpatroon moet beginnen.

  • Eindigt na Als u wilt dat het terugkeerpatroon slechts een bepaald aantal keren wordt uitgevoerd, kiest u Eindigt na en typt u het aantal keren dat de werktijden moeten plaatsvinden.

  • Eindigt op Als u wilt dat het terugkeerpatroon alleen tijdens een bepaalde periode wordt terugkeert, kiest u Eindigt op enkiest u wanneer het terugkeerpatroon moet stoppen.

 5. Klik op OK.

De werktijden voor een werkdag wijzigen

Hoewel de specifieke dagen in de agenda correct kunnen worden verantwoord als werk en niet-werkend, kunnen er werkdagen zijn met een andere tijdsplanning dan de normale 8-uurs werkdag. U kunt de werktijden voor een specifieke werkdag aanpassen, zodat het werk op die dag correct wordt gepland.

De werktijden voor een werkdag wijzigen:

 1. Klik op de datum in de kalender voor de werkdag die u wilt aanpassen.

 2. Typ op het tabblad Uitzonderingen een naam voor de gewijzigde werkdag in de kolom Naam en druk op Enter.

Opmerking: Hoewel u meerdere uitzonderingen kunt maken die een bepaalde dag bevatten, is alleen de uitzondering op het laagste niveau van toepassing op die dag. U kunt bijvoorbeeld een uitzondering maken die de standaardwerktijden voor een maand wijzigt en een andere uitzondering die een bepaalde dag binnen die maand als een werkdag aanroept. Omdat de uitzondering één dag een uitzondering op een lager niveau is dan de uitzondering op een maand, wordt de uitzondering op een dag zonder werk toegepast op die dag. Het is niet mogelijk om meerdere uitzonderingen op één dag op dezelfde dag te maken.

 1. Klik op de rij die u hebt toegevoegd voor de gewijzigde werkdag en klik vervolgens op Details.

 2. Klik onder Werktijdeninstellen voor deze uitzonderingen op Werktijden en stel de werktijden voor die dag in door de tijden in de kolommen Van en Tot aan te passen.

 3. Als uw organisatie deze werktijden regelmatig bekijkt (bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per jaar), kiest u onder Terugkeerpatroon of deze tijden dagelijks,wekelijks,maandelijks of jaarlijks moeten terugkeren en stelt u de volgende opties in:

  • Dagelijks Stel de frequentie voor deze werktijden in. Bijvoorbeeld elke 10 dagen.

  • Wekelijks Geef op hoe vaak u de werktijden wilt laten terugkeren en op welke dag van de week u deze wilt laten terugkeren. Bijvoorbeeld om de twee weken op zaterdag.

  • Maandelijks Kies welke dag van de maand en met welke maandelijkse frequentie u de werktijden wilt laten terugkeren. Bijvoorbeeld dag 15 van elke derde maand of de derde zaterdag van elke zesde maand.

  • Jaarlijks Kies welke dag van het jaar u wilt dat de werktijden terugkeren. Bijvoorbeeld 21 augustus of de derde zaterdag van juli.

 4. Geef in de sectie Bereik van terugkeerpatroon de periode op waarop u het terugkeerpatroon wilt laten plaatsvinden, indien van toepassing.

  • Start Kies de datum waarop het terugkeerpatroon moet beginnen.

  • Eindigt na Als u wilt dat het terugkeerpatroon slechts een bepaald aantal keren wordt uitgevoerd, kiest u Eindigt na en typt u het aantal keren dat de werktijden moeten plaatsvinden.

  • Eindigt op Als u wilt dat het terugkeerpatroon alleen tijdens een bepaalde periode wordt terugkeert, kiest u Eindigt op enkiest u wanneer het terugkeerpatroon moet stoppen.

 5. Klik op OK.

De werktijden voor elke dag van een werkweek wijzigen

Als uw organisatie een specifieke werkweek (of set werkweken) heeft wanneer de werktijden verschillen van de standaardwerktijden, kunt u die wijzigingen aanbrengen in de werktijden voor elke dag in een werkweek, tijdens een bepaalde periode. Als uw organisatie bijvoorbeeld niet de standaardplanning van maandag tot en met vrijdag gebruikt, van 08:00 tot 17:00 uur, kunt u de werktijden voor elke dag in de werkweek aanpassen aan de nauwkeurige planning van uw organisatie.

De werktijden voor elke dag van een werkweek wijzigen:

 1. Klik in de agenda op de datum waarop de gewijzigde werktijden moeten beginnen.

 2. Typ op het tabblad Werkweken een naam voor de gewijzigde werkweek of weken in de kolom Naam en druk op Enter.

 3. Wijzig de datum in de kolom Einddatum voor de rij die u zojuist hebt toegevoegd, zodat deze de laatste dag bevat die u wilt opnemen in de gewijzigde werkweek of -weken.

 4. Klik op Details.

 5. Klik in de sectie Dag(en) selecteren op de dag van de week die u aangepaste werktijden wilt gebruiken. Druk op Ctrl en klik of druk op Shift en klik om meerdere dagen te selecteren.

 6. Als u de geselecteerde dag of dagen wilt veranderen in tijden zonder werk, klikt u op Dagen instellen op tijden zonder werk.

 7. Als u de werktijden voor de geselecteerde dag of dagen wilt wijzigen, klikt u op Dag(en) instellen op deze specifieke werktijden en stelt u de werktijden in door gegevens te typen in de kolommen Van en Tot.

 8. Klik op OK.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 01/10/2023

Views: 6277

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.